| English | 中文 |
         
 
关于我们
   
   
     
     
   
 
   
首页>关于我们>职位信息
 

招熟手啤机师傅一名,二年以上啤机工作经验,工作积极,会做简单啤板者优先,待遇面议。

有意请查看公司联系信息,发邮件至公司邮箱。

     
Copyright Sampling & Sourcing Group 2007. All Rights Reserved Tel:+86-20 82099859 83619960 Email:tusen@samplingsourcing.com